... bo dla nas liczy się właśnie jakość
Masz pytanie? Zadzwoń:
+48 032 642 37 47
Polskok - sprzęt sportowy dla każdego - wersja polska Polskok - english version
WYSZUKIWARKA
NASZA OFERTA
facebook icon
youtube icon twitter icon
NEWSLETTER

Zapisz się na bezpłatny newsletter Polskok
Zobacz co dostaniesz »»

Adres e-mail
Imię
Województwo

Polityka prywatności

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, iż:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych (dalej: „ADO”) jest Polskok Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie (32-500) przy ul. Wodzińskiej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000219300, kapitał zakładowy spółki 75 000,00zł, NIP 6282084814.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować na adres email bok(małpa)polskok.com.pl lub pisemnie na adres: Polskok Sp. z o.o., ul. Wodzińska 1, 32-500 Chrzanów z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Cel przetwarzania i prawa osoby, której dane dotyczą
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia/wykonywania umowy, zamówienia oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienia i utrzymywania kontaktu z kontrahentem
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
• podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z rozwiązaniem umowy łączącej ADO z klientem, na podstawie art. 70 ust.1 Ordynacji podatkowej)
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia z kontrahentem. Jeżeli, dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana
• przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, adres do korespondencji, adres-email, numer telefonu
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pobierz pliki

pdf-icon.gifKlauzula informacyjna (162.84 kB)

Partnerzy i Przyjaciele

ProGame AirTrack Factory Janssen-Firtsen Spieth UWW tv sport Idokan federacja belgia Parbat Shido stramatel MZAS viet wietnamskie sztuki walki Eurotramp Trocellen ProGame AirTrack Factory Janssen-Firtsen Spieth UWW tv sport Idokan federacja belgia Parbat Shido stramatel MZAS viet wietnamskie sztuki walki Eurotramp Trocellen